GrSoft

Rekonstrukcije

Načrti hiš: obnova stare hiše oz. legalizacija črne gradnje so naše dolgoletne izkušnje. Specializirani smo tudi za potresno obnovo oz. sanacijo objektov.

več

Vse na enem mestu

Načrti hiš: lokacijska informacija, idejna zasnova, pgd, uporabno dovoljenje – z vami smo ves čas. Upoštevamo najvišje standarde kakovosti.

več

Novogradnje

Projektivni biro: načrti hiš, statika, gradbeni nadzor in legalizacija objektov so naše prioritete. Upoštevamo sodobne Evropske predpise EUROCODE.

več

Projektiranje

Izdelujemo projektno dokumentacijo za novogradnjo oz. rekonstrukcijo objektov, protipotresno sanacijo obstoječih objektov, ojačitev nosilne konstrukcije zaradi zahtev po večji nosilnosti oz. sprememb v arhitektonski zasnovi objektov zaradi uvedbe nove tehnologije, itd.


več

Požarna varnost

Požarna varnost gradbenih konstrukcij – optimizacija požarne odpornosti. Arhitekti, investitorji, gradbinci, zagotovite si informacijo o dejanski požarni odpornosti gradbene konstrukcije in prihranite finančna sredstva zaradi predimenzioniranja požarne zaščite.


več

Razvoj lastne programske opreme

S pojavom sodobnih Evropskih predpisov EUROCODE, si projektiranja brez dodatnih znanj za razvoj lastnih IT rešitev ni mogoče več predstavljati. V podjetju imamo razvito lastno programsko opremo tako za izračun potresne odpornosti zidanih stavb, kakor tudi za oceno požarne odpornosti jeklenih konstrukcij.


več

Revizije

Pooblaščeni smo tudi za revizijo oz. recenzijo projektne dokumentacije, za kar imamo tudi ustrezno licenco IZS. V okviru revizije se preveri ali objekt izpolnjuje bistvene zahteve mehanske odpornosti in stabilnosti, požarne odpornosti, varnosti pri uporabi idr.


več

Energetika

»Toplarna Šiška SPTE« - transport generatorja, Verovškova 62, Ljubljana, strokovno mnenje, 2013

»Toplarna Šiška SPTE« - rekonstrukcija, Verovškova 62, Ljubljana, PI projekt( 780 m2), 2012

»Tehnološki prostor v RTP Kleče«, Kleče, PZI projekt( 210 m2), 2012

»Omega Air« - fotovoltaika, Cesta dolomitskega odreda 10, Ljubljana, strokovno mnenje, 2011

»Kmetija Vinko Košir« - fotovoltaika, Zabočevo 10, Borovnica, strokovno mnenje, 2011

»Kompresorska postaja Kidričevo«, Kidričevo, revizija PGD projekta( 190 m2) – 2010

»Strojnica ČHE AVČE«, Avče, PZI projekt( 3600 m2) – 2007


Industrija

»Proizvodni objekt KOLPA – prenovitvena dela«, Kolpa, PGD, PID projekt( 1250 m2) – 2008

»Skladišče gotovih izdelkov JUB«, Jub, PGD, PZI, PID projekti( 570 m2) – 2007

»Prizidek za silose JUB«, Jub, PGD, PZI, PID projekti( 300 m2) – 2007

»Obrat praškastih premazov COLOR«, Preska, PGD, PZI projekt( 6400 m2) – 2006

»Proizvodni objekt Logatec«, Logatec, PGD projekt( 4200 m2) – 2005

»ML5 Ljubljanske Mlekarne«, Ljubljana, PGD, PZI projekti( 1400 m2) – 2004


Šolski objekti

»Knjižnica Medvode« - energetska sanacija, Medvode, strokovno mnenje, 2013

»Osnovna šola Pirniče« - energetska sanacija, Pirniče, strokovno mnenje, 2013

»Gimnazija Bežigrad« - Objekt Mednarodne šole, Peričeva 4, Ljubljana, IDP projekt( 1500 m2) – 2012

»Vrtec Medvode - prizidek«, PGD, PZI projekti( 150 m2) – 2011

»Knjižnica Ekonomske fakultete v Ljubljani« - rekonstrukcija, revizija PGD projekta( 2200 m2) – 2011

»Gimnazija Bežigrad« - energ. sanacija, Peričeva 4, Ljubljana, IDZ projekt( 3800 m2) – 2011

»Srednja šola tehniških strok« - rekonstrukcija, Litostrojska 51, Ljubljana, IDP projekt( 4350 m2) – 2011

»Vrtec ob osnovni šoli Sora« - rekonstrukcija, Medvode, PGD, PZI projekti( 180 m2) – 2010

»Požarno stopnišče Gimnazije Bežigrad« v Ljubljani, PGD, PZI( 65 m2) – 2010

»Študentski dom NG«, NovaGorica, IDP, PGD, PZI projekti( 5500 m2) – 2010

»Dvorana STV Fakultete za šport« v Ljubljani - rekonstrukcija, PZI( 110 m2) – 2009

»Podružnična osnovna šola Kopanj« - rekonstrukcija, Kopanj, PGD, PZI projekti( 690 m2) – 2009

»Fakulteta za šport - prizidek«, Ljubljana, PGD, PZI projekti( 250 m2) – 2008

»Vrtec PINGVIN«, Kamnik, PGD projekt( 780 m2) – 2007

»Osnovna šola Hrastnik - prizidek«, Hrastnik, PGD, PZI projekti( 380 m2) – 2004

»Osnovna šola Mozirje - prizidek«, Mozirje, PGD, PZI projekti( 160 m2) – 2004

»Dvojezična srednja šola Lendava«, Lendava, PGD, PZI projekti( 6700 m2) – 2003

»Osnovna šola Smlednik - prizidek«, Smlednik, PGD, PZI projekti( 640 m2) – 2003

»Osnovna šola Pirniče - prizidek«, Pirniče, PGD, PZI projekti( 590 m2) – 2002

»Osnovna šola Preska - prizidek«, Preska, PGD, PZI projekti( 320 m2) – 2002

»Osnovna šola Svetje - nadzidava«, Svetje, PGD projekt( 360 m2) – 2002


Zdravstveni objekti

»Klinika Domžale«, Domžale, PGD projekt( 9600 m2) – 2004


Poslovno-trgovski objekti

»Trgovski park Supernova Koper«, Koper, PGD, PZI projekti ( 840 m2) – 2012

»Restavracija McDonald's« - rekonstrukcija, Celovška 232, Ljubljana PGD, PZI projekti ( 310 m2) – 2012

»Distribucijsko skladišče HOFER« - fotovoltaika, Želodnik, strokovno mnenje, 2011

»Rastlinjak Botaničnega vrta v Ljubljani«, Ljubljana, PGD, PZI projekti( 660 m2) – 2010

»Restavracija McDonald's Maribor 2« - rekonstrukcija, Maribor PGD, PZI ( 490 m2) – 2009

»Poslovno gostinski objekt McDonald's Ljubljana-Rudnik« - rekonstrukcija, PGD, PZI ( 720 m2) – 2009

»Poslovni objekt ECOLE PODHOM«, Gorje, PGD ( 520 m2) – 2009

»Jeklena nadstrešnica ENERGOMONT«, Ljubljana, PGD, PZI ( 85 m2) – 2009

»Stanovanjsko - poslovni objekt STARA ŠOLA«, Vojnik, PGD, PZI projekti (5400 m2) – 2008

»Stanovanjsko - poslovni objekt Lavrica«, Lavrica, PGD projekt( 2800 m2) – 2007

»Distribucijsko skladišče HOFER«, Želodnik, PGD, PZI projekti( 56000 m2) – 2006

Poslovni objekt »ENERKON«, Komenda, PGD, PZI projekti( 1100 m2) – 2006

Jeklene nadstrešnice »MMP Starod«, PGD, PZI projekti( 1900 m2) – 2006

Poslovni objekt »ACB Varda«, Kozina, PGD, PZI projekti( 130 m2) – 2005

Skladiščni objekt »Regalno skladišče Moste«, Komenda, PGD, PZI projekti( 2500 m2) – 2005

»SDC Ljubljanske Mlekarne«, Ljubljana, PGD, PZI projekti( 7500 m2) – 2004

Poslovni objekt »UO Drnovo«, Drnovo, PGD, PZI projekti( 400 m2) – 2003

Skladiščni objekt »Hlajeno skladišče Moste«, Komenda, PGD, PZI projekti( 5500 m2) – 2002


Načrti hiš - Stanovanjski objekti

Hiša »Vitez« - popotresna obnova, Čezsoča 56, Bovec, PGD, PZI projekti ( 350 m2) – 2013

Hiša »Šorli« - popotresna obnova, Kneške Ravne 9, Most na Soči, IDZ projekti ( 250 m2) – 2013

Hiša »Radoš«, Grosuplje, PGD projekt( 420 m2) – 2013

Hiša »Vučič« - popotresna obnova, Kot 95, Bovec, PGD, PZI projekti ( 170 m2) – 2013

Hiša »Koren« - popotresna obnova, Drežnica 45, Kobarid, PGD, PZI projekti ( 490 m2) – 2012

Hiša »Skubin« - popotresna obnova, Drežniške Ravne 13, Kobarid, PGD, PZI projekti ( 180 m2) – 2012

Hiša »Kravanja« - popotresna obnova, Čezsoča 78, Bovec, PGD, PZI projekti ( 230 m2) – 2012

Hiša »Pretner« - popotresna obnova, Soča 52, Soča, PGD, PZI projekti ( 250 m2) – 2012

Hiša »Ivančič« - popotresna obnova, Čezsoča 69, Bovec, IDZ projekt ( 170 m2) – 2012

Hiša »Černič«, Trebeljevo, PGD projekt( 200 m2) – 2011

Hiša »Šircelj«, Tisovec 5, Struge, PGD projekt( 360 m2) – 2011

Hiša »Knep«, Kersnikova 5, Grosuplje, PGD projekt( 430 m2) – 2011

Hiša »Ogorevc«, Velike Češnjice 20, Šentvid pri Stični, PGD projekt( 200 m2) – 2011

Hiša »Laurenčič« - popotresna obnova, Podklopca 16, Srpenica, IDZ projekt ( 185 m2) – 2010

Hiša »Drole« - popotresna obnova, Krilanova 20, Kobarid,IDZ projekt ( 180 m2) – 2010

Hiša »Rakušček« - popotresna obnova, Drežniške Ravne 5, Kobarid, PGD, PZI projekti ( 250 m2) – 2010

Hiša »Kravanja« - popotresna obnova, Kot 97, Bovec, PGD, PZI projekti ( 180 m2) – 2010

Hiša »Petrović« - popotresna obnova, Log Čezsoški 15, Bovec, PGD, PZI projekti ( 300 m2) – 2010

Hiša »Skubin« - popotresna obnova, Drežniške Ravne 13, Kobarid, IDZ projekt( 180 m2) – 2010

Hiša »Rode«, Brezovica pri Ljubljani, PGD, PZI projekti( 580 m2) – 2010

Hiša »Baumgartner«, Ježica, Ljubljana, PGD, PZI projekti( 300 m2) – 2010

Hiša »Mehle«, Rožna dolina 16/b, Grosuplje, PGD projekt( 510 m2) – 2010

Hiša »Kandus«, Krka 55, Krka, PGD projekt( 400 m2) – 2010

Hiša »Žičkar«, Dedni dol 1a, Višnja gora, PGD projekt( 200 m2) – 2010

Hiša »Urbančič«, Kal 23, Zagradec, PGD projekt( 270 m2) – 2010

Hiša »Glavan«, Velike Lese 9a, Krka, PGD projekt( 290 m2) – 2010

Hiša »Mihičinac«, Št. Jurij 62, Grosuplje, PGD projekt( 310 m2) – 2010

Hiša »Zorč« - popotresna obnova, Kot 60, Bovec, IDZ projekt( 470 m2) – 2009

Hiša »Komac« - popotresna obnova, Čezsoča 11, Bovec, PGD, PZI projekti( 180 m2) – 2009

Hiša »Crnič« - popotresna obnova, Trenta 56, Bovec, PGD, PZI projekti( 200 m2) – 2009

Hiša »Mlekuž« - popotresna obnova, Kot 71, Bovec, PGD, PZI projekti( 280 m2) – 2009

Hiša »Rakušček« - popotresna obnova, Drežnica 14, Kobarid, PGD, PZI projekti( 165 m2) – 2009

Hiša »Trata«, Ljubljana, PGD, PZI projekti ( 420 m2) – 2008

Hiša »Žalec«, Žalec, PGD projekt( 270 m2) – 2008

Hiša »Brežice«, Brežice, PGD projekt( 400 m2) – 2008

Hiša »Trnovec«, Polhov Gradec, PGD projekt( 480 m2) – 2007

Hiša »Mlekuž« - popotresna obnova, Klanec, Bovec, IP, PGD, PZI projekti( 360 m2) – 2006

Hiša »Jojič«, Kot, Bovec, IP, PGD, PZI projekti( 260 m2) – 2006

Hiša »Mrđen«, Smlednik, PGD, PZI projekti( 450 m2) – 2006

Hiša »Bizjak« - popotresna obnova, Čezsoča, Bovec, IP, PGD, PZI projekti( 150 m2) – 2005

Hiša »Kolenc« - popotresna obnova, Kot, Bovec, IP, PGD, PZI projekti( 300 m2) – 2005

Hiša »Zekiri« - popotresna obnova, Kot, Bovec, IP, PGD, PZI projekti( 160 m2) – 2005

Hiša »Mlekuž« - popotresna obnova, Rupa, Bovec, IP, PGD, PZI projekti( 390 m2) – 2005

Hiša »Kravanja« - popotresna obnova, Bovec, IP, PGD, PZI projekti( 360 m2) – 2005

Hiša »Hočevar«, Ambrus, PGD projekt( 250 m2) – 2005

Hiša »Kal-Koritnica« - popotresna obnova, Koritnica, PGD projekt( 270 m2) – 2003


Načrti hiš - Večstanovanjski objekti

Večstanovanjski objekt »Energogroup«, Vipavska, Ljubljana, PZI projekt( 840 m2) – 2013

Stanovanjsko naselje »Vile Brdo Kokrica« - sprememba, Kokrica, PGD projekt ( 5950 m2) – 2012

»Terasasti bloki v Kosezah«, Ljubljana, strokovno mnenje o posegu v nosilno konstrukcijo, 2011

Stanovanjsko naselje »Vile Brdo Kokrica«, Kokrica, PGD projekt ( 5950 m2) – 2010

Večstanovanjski objekt »Blok Črnuče«, Črnuče, PGD projekt( 870 m2) – 2007

Dom upokojencev »Dr.F.Berglja«, Jesenice, PGD projekt( 312 m2) – 2005

Posebni socialni zavod »PRIZMA«, Ponikve, IP, PGD, PZI projekti( 3100 m2) – 2004

Večstanovanjski objekt »Dardi«, Ljubljana, PGD, PZI projekti( 320 m2) – 2004

Večstanovanjski objekt »Blok Hrpelje«, Hrpelje, PGD projekt( 1900 m2) – 2003


Premostitveni objekti ( projektant Gradis BP)

AC Koper Lendava s prikl. Kraki, 6/2 Trojane-Blagovica, Viadukt Suša 6-9a - 2001

AC Koper Lendava s prikl. Kraki, Slivnica-Pesnica, Nadvoz Pekel 10-3,4-7

AC Koper Lendava s prikl. Kraki, 7/1 Blagovica-Lukovica, Ploščati prepust 3-16 - 2001

AC Koper Lendava s prikl. Kraki, 7/1 Blagovica-Lukovica, Ploščati prepust 3-17 - 2001

AC Koper Lendava s prikl. Kraki, 7/1 Blagovica-Lukovica, Ploščati prepust 3-18 - 2001

AC Koper Lendava s prikl. Kraki, 7/1 Blagovica-Lukovica, Most 5-1a - 2000

AC Koper Lendava s prikl. Kraki, 7/1 Blagovica-Lukovica, Ploščati prepust 3-12 - 2000

AC Koper Lendava s prikl. Kraki, 7/1 Blagovica-Lukovica, Ploščati prepust 3-19 - 2000

AC Koper Lendava s prikl. Kraki, 7/1 Blagovica-Lukovica, Ploščati prepust 3-22 - 2000

AC Koper Lendava s prikl. Kraki, 7/1 Blagovica-Lukovica, Ploščati prepust 3-24 - 2000

AC Koper Lendava s prikl. Kraki, 7/1 Blagovica-Lukovica, Ploščati prepust 3-25 - 2000

AC Koper Lendava s prikl. Kraki, 7/1 Blagovica-Lukovica, Ploščati prepust 3-26 - 2000

AC Koper Lendava s prikl. Kraki, 7/1 Blagovica-Lukovica, Ploščati prepust 3-27 - 2000

AC Koper Lendava s prikl. Kraki, 7/2 Lukovica-Šentjakob, Ploščati prepust 3-11 - 2000

AC Koper Lendava s prikl. Kraki, 7/2 Blagovica-Lukovica, Ploščati prepust 3-12 - 2000

AC Koper Lendava s prikl. Kraki, 7/2 Blagovica-Lukovica, Ploščati prepust 3-13 - 2000

AC Koper Lendava s prikl. Kraki, 7/1 Blagovica-Lukovica, Ploščati prepust 3-7 - 2000

AC Koper Lendava s prikl. Kraki, 7/1 Blagovica-Lukovica, Ploščati prepust 3-7a - 2000

AC Koper Lendava s prikl. Kraki, 7/1 Blagovica-Lukovica, Ploščati prepust 3-8 - 2000

AC Koper Lendava s prikl. Kraki, Klanec Srmin, Podvoz 3-13 - 2000

AC H-4 Razdrto – meja ITALIJA, Razdrto-Selo, Podvoz 3-7/1 - 2000

AC H-4 Razdrto – meja ITALIJA, Razdrto-Selo, Podhod 3-10/1 - 2000

AC H-4 Razdrto – meja ITALIJA, Razdrto-Selo, Podhod 3-11/1 - 2000


Montažne konstrukcije ( projektant Gradis BP)

Industrijsko trgovski center Miles, Grosuplje - 2002

Trgovsko obrtni center Jesenice, Merkator Gorenjska - 2002

Skladiščno proizvodna hala z aneksom, Dominvest d.o.o. Jesenice - 2001

Trgovsko poslovni objekt Harvey Norman, Ljubljana - 2001

Montažna konstrukcija Elan d.d., Begunje - 2001

Trgovsko obrtni center, Merkator Logatec - 2001

Trgovski center Špar Kočevje - 2001

Merkator center Kranj - 2001

Montažna konstrukcija Omahen Transport d.o.o., Šmartno pri Litiji - 2001

Proizvodno upravna stavba, Keko Oprema d.o.o., Žužemberk - 2001

Trgovski center Kočevje, Nevenka Požar s.p. - 2001

Poslovno skladiščni objekt Inter-punkt, Škofja vas - 2001

Montažna konstrukcija Trontelj Jože, Ivančna Gorica - 2001

Nakupovalni center v Metliki, Begrad d.d., Novo Mesto - 2001

Poslovni objekt Čepin, Kranj - 2001

Poslovni objekt – uprava in proizvodnja, Dikplast Kregar Ivan s.p. - 2001

Poslovno proizvodni objekt Hočevar Milan s.p., Logatec - 2000

Montažna konstrukcija, Rudnik Kanjižarica v zapiranju, TKB d.o.o. - 2000

Montažna konstrukcija Vilprof d.o.o., Logatec - 2000

Montažna konstrukcija Litostroj EI kalilnica, Ljubljana - 2000

Skladiščna hala Plasta, Šentrupert - 2000

Montažna konstrukcija Kolektor, Idrija - 2000

Poslovno proizvodni objekt Gledring, Logatec, Stojan Gledj, s.p. - 2000


Oporni zidovi ( projektant Gradis BP)

AC Koper Lendava s prikl. Kraki, 6/2 Trojane-Blagovica, Podporni zid PZ-22 - 2001

AC Koper Lendava s prikl. Kraki, 6/2 Trojane-Blagovica, Podporni zid PZ-22a - 2001

AC Koper Lendava s prikl. Kraki, 6/2 Trojane-Blagovica, Oporni zid OZ-11 - 2001

Vzhodna obvoznica Kobarid od km 03+29.118 do km 04+26.901, Oporni zid - 2001


Primož Kvaternik

univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, IZS G-2064

EMail: Primoz.Kvaternik@grsoft.eu, GSM: +386 41 674925

Pooblaščeni inženir

s pristojnostmi:

• odgovorni projektant načrtov gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte

• odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte

• odgovorni revident načrtov gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte

• odgovorni nadzornik za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte

Pooblaščeni revident

Odgovorni revident načrtov gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte.

Članstvo

Inženirska zbornica Slovenije


Ker...


smo kakovostni

smo točni

smo konkurenčni

smo učinkoviti

smo prilagodljivi

imamo ogromno znanja

smo pravi naslov za vse

imamo izkušnje s skoraj vsemi tipi gradbenih konstrukcij

imamo široko mrežo partnerjev na vseh področjih

skrbimo za stalno strokovno izobraževanje

projektiramo v skladu s standardi EUROCODE

ponujamo celovite rešitve

imamo dolgoletne izkušnje

razvijamo lastno programsko opremo

imamo stalne strokovne sodelavce

lahko delujemo večjezično

lahko delujemo mednarodno

poznamo mnoge tuje predpise

pri delu uporabljamo najnovejšo tehnologijo

varno hranimo podatke

smo ekonomični

sodelujemo pri popotresnih obnovah

Kontakt

E-mail

Telefon

  • Tel: +386 1 756 5851
  • Fax: +386 1 756 5852
  • Mob: +386 41 674 925

Naslov

  • GRSOFT Podjetje za Projektiranje P.K.s.p.
  • Mirna pot 9, Dragomer
  • 1351 Brezovica pri Ljubljani
  • Slovenija

Finančni podatki

  • Davčna št.: 56200366
  • Matična št.: 3252604000
  • TRR: 02010-0256935215

Facebook Twitter Tumblr Google+ Pinterest LinkedIn

GRSOFT E-Novice

Najbolj ažurne informacije s področja projektiranja.

NAROČI SE!

©2014 GrSoft Podjetje za Projektiranje P.K.s.p. Vse pravice pridržane.

Designed by DK - Nazaj na vrh