GrSoft

Rekonstrukcije

Načrt za hišo: obnova stare hiše oz. legalizacija črne gradnje so naše dolgoletne izkušnje. Specializirani smo tudi za potresno obnovo oz. sanacijo objektov.

več

BIM Modeliranje

Izdelava informacijskega modela konstrukcije - koordinacija BIM podmodelov, implementacija izvedbenega plana, kontrola kvalitete podmodelov.

več

Novogradnje

Projektivni biro: načrt za hišo, kompletna PZI dokumentacija -statika, izvedbeni načrti, legalizacija. Upoštevamo sodobne Evropske predpise EUROCODE.

več
BIM Modeling
Sodobne konstrukcije BIM modeliranje Parkirna hiša Botanični vrt Tehnologija
Požarna varnost
Projektiranje

Projektiranje

Izdelujemo projektno dokumentacijo za novogradnjo oz. rekonstrukcijo objektov, protipotresno sanacijo obstoječih objektov, ojačitev nosilne konstrukcije zaradi zahtev po večji nosilnosti oz. sprememb v arhitektonski zasnovi objektov zaradi uvedbe nove tehnologije, itd.


več
Požarna varnost

Požarna varnost

Požarna varnost gradbenih konstrukcij – optimizacija požarne odpornosti. Arhitekti, investitorji, gradbinci, zagotovite si informacijo o dejanski požarni odpornosti gradbene konstrukcije in prihranite finančna sredstva zaradi predimenzioniranja požarne zaščite.


več
Sodobne lesene konstrukcije

Sodobne lesene konstrukcije

Projektiramo potresno odporne lesene konstrukcije, ki zadostijo tudi vsem zahtevam mehanske odpornosti in stabilnosti objektov. Za take lesene konstrukcije je obvezna uporaba posebnih spojnih sredstev, ki zagotavljajo ustrezno duktilnost konstrukcij oz. sposobnost prevzemanja potresne obtežbe na način, ki zagotavlja minimalno poškodovanost objekta v primeru potresa.

več
Software

Razvoj lastne programske opreme

S pojavom sodobnih Evropskih predpisov EUROCODE, si projektiranja brez dodatnih znanj za razvoj lastnih IT rešitev ni mogoče več predstavljati. V podjetju imamo razvito lastno programsko opremo tako za izračun potresne odpornosti zidanih stavb, kakor tudi za oceno požarne odpornosti jeklenih konstrukcij.


več
Revizije

Revizije

Pooblaščeni smo tudi za revizijo oz. recenzijo projektne dokumentacije, za kar imamo tudi ustrezno licenco IZS. V okviru revizije se preveri ali objekt izpolnjuje bistvene zahteve mehanske odpornosti in stabilnosti, požarne odpornosti, varnosti pri uporabi idr.


več 
BIM modeliranje

BIM Modeliranje

Izdelava digitalnega 3D informacijskega modela konstrukcije omogoča nov pristop pri projektiranju, saj model predstavlja digitalno kopijo dejanske konstrukcije zgradbe, preden je le ta zgrajena v fizični obliki.


več
 • Botanični vrtovi
  • Rastlinjak botaničnega vrta, Ljubljana, Slovenija, PGD, PZI projekti( 660 m2), 2010
 • Energetika
  • SPTE Kogeneracijsko postrojenje, Ljubljana, Slovenija, PZI projekt (2500 m2), 2016
  • SPTE Transport generatorja, Ljubljana, Slovenija, Strokovno poročilo, 2013
  • SPTE Kogeneracijsko postrojenje, Ljubljana, Slovenija, PI projekt (780 m2), 2012
  • Tehnološki prostor RTP Kleče, Kleče, Slovenija, PZI projekt( 210 m2), 2012
  • Fotovoltaika Omega Air, Ljubljana, Slovenija, Strokovno poročilo, 2011
  • Fotovoltaika Kmetija Vinko Košir, Borovnica, Slovenija, Strokovno poročilo, 2011
  • Kompresorska postaja Kidričevo, Kidričevo, Slovenija, revizija PGD projekta( 190 m2), 2010
  • Strojnica Črpalne elektrarne ČHE AVČE, Avče, Slovenija, PZI projekt( 3600 m2), 2007
 • Gostinski objekti
  • Restavracija McDonald's, Novo Mesto, Slovenija, PGD, projekt ( 280 m2), 2015
  • Restavracija McDonald's, Ljubljana, Slovenija, PGD, PZI projekti ( 310 m2), 2012
  • Restavracija McDonald's Maribor, Maribor, Slovenija, PGD, PZI projekti ( 490 m2), 2009
  • Restavracija McDonald's Ljubljana-Rudnik, Slovenija, PGD, PZI projekti ( 720 m2), 2009
 • Hoteli
  • Hotel Trst, Gornja Radgona, Slovenija, PGD projekt ( 1500 m2), 2016
 • Industrijski objekti
  • Jeklena fasada za GHKW Elektrarno, Kiel, Nemčija, PZI projekt ( 2500 m2), 2017
  • Rekonstrukcija delavnice ELCOM«, Ljubljana, Slovenija, PZI projekt( 300 m2), 2016
  • Mehanična delavnica LPP, Ljubljana, Slovenija, PZI projekt( 1500 m2), 2015
  • INOX Dimnik, Novo Mesto, Slovenija, PZI projekt, 2015
  • Kmetijski objekt Mandelj, Ivančna Gorica, Slovenija, PGD projekt( 480 m2), 2014
  • Proizvodni objekt KOLPA, Slovenija, PGD, PID projekt (1,250 m2), 2008
  • Skladišče gotovih izdelkov JUB, Slovenija, PGD, PZI, PID projekti (570 m2), 2007
  • Prizidek za silose JUB, Slovenija, PGD, PZI, PID projekti( 300 m2), 2007
  • Obrat praškastih premazov COLOR, Preska, Slovenija, PGD, PZI projekt( 6400 m2), 2006
  • Proizvodni objekt Logatec, Logatec, Slovenija, PGD projekt( 4200 m2), 2005
  • ML5 Ljubljanske Mlekarne, Ljubljana, Slovenija, PGD, PZI projekti( 1400 m2), 2004
  • Hlajeno skladišče Moste, Komenda, Slovenija, PGD, PZI projekti ( 5500 m2), 2002
 • Montažne konstrukcije
  • Industrijsko trgovski center Miles, Grosuplje, Slovenija, 2002
  • Trgovsko obrtni center Merkator Gorenjska, Slovenija, 2002
  • Skladiščno proizvodna hala z aneksom Dominvest, Jesenice, Slovenija, 2001
  • Trgovsko poslovni objekt Harvey Norman, Ljubljana, Slovenija, 2001
  • Skladišče Elan, Begunje, Slovenija, 2001
  • Trgovsko obrtni center Merkator, Logatec, Slovenija, 2001
  • Trgovski center Špar, Kočevje, Slovenija, 2001
  • Trgovski center Merkator, Kranj, Slovenija, 2001
  • Skladišče Omahen Transport, Šmartno pri Litiji, Slovenija, 2001
  • Proizvodno upravna stavba Keko, Žužemberk, Slovenija, 2001
  • Trgovski center Nevenka Požar s.p., Slovenija, 2001
  • Poslovno skladiščni objekt Inter-punkt, Škofja vas, Slovenija, 2001
  • Skladiščni objekt Trontelj Jože, Ivančna Gorica, Slovenija, 2001
  • Trgovski center Begrad d.d., Metlika, Slovenija, 2001
  • Poslovna stavba Čepin, Kranj, Slovenija, 2001
  • Poslovna stavba Dikplast Kregar Ivan s.p., Slovenija, 2001
  • Poslovno proizvodni objekt Hocevar Milan s.p., Logatec, Slovenija, 2000
  • Skladišče Rudnik Kanjižarica, TKB Ltd., Slovenija, 2000
  • SKladišče Vilprof d.o.o., Logatec, Slovenija, 2000
  • Proizvodni objekt Litostroj EI, Ljubljana, Slovenija, 2000
  • Skladiščna hala Plasta, Šentrupert, Slovenija, 2000
  • SKladiščna hala Kolektor, Idrija, Slovenija, 2000
  • Proizvodno skladiščni objekt Gledring, Logatec, Slovenija, 2000
 • Nadstrešnice
  • Jeklena nadstrešnica ENERGOMONT, Ljubljana, Slovenija, PGD, PZI projekti ( 85 m2), 2009
  • Jeklene nadstrešnice MMP Starod, Ilirska Bistrica, Slovenija, PGD, PZI projekti ( 1900 m2), 2006
 • Oporni zidovi
  • Oporni zidovi Lidl Slovenija, Ljubljana, Slovenija, PGD/PZI projekti, 2017
  • Oporni zidovi Dirjec, Nova Gorica, Slovenija, PGD projekt, 2015
  • Oporni zidovi Uratnik, Ljubljana, Slovenija, PGD/PZI projekt, 2015
  • AC Koper Lendava, 6/2 Trojane-Blagovica, Slovenija, PZ-22 Oporni zid, 2001
  • AC Koper Lendava, 6/2 Trojane-Blagovica, Slovenija, PZ-22a Oporni zid, 2001
  • AC Koper Lendava, 6/2 Trojane-Blagovica, Slovenija, OZ-11 Oporni zid, 2001
  • Kobarid Vzhodna obvoznica od km 03+29.118 do km 04+26.901, Slovenija, Oporni zid, 2001
 • Parkirne hiše
  • Parkirna hiša MKC, Rogaška Slatina, Slovenija, PGD, PZI, PID projekti ( 1200 m2), 2015
 • Poslovni objekti
  • Poslovna Stavba LON, Kranj, Slovenija, Poročilo o požarni odp. ( 2500 m2), 2015
  • Stopnišče Akrapovič, Ljubljana, Slovenija, Poročilo o požarni odpornosti, 2014
  • Občina Medvode, Medvode, Slovenija, Strokovno poročilo, 2013
  • Poslovna Stavba ECOLE PODHOM, Gorje, Slovenija, PGD projekt( 520 m2), 2009
  • Poslovna Stavba ENERKON, Komenda, Slovenija, PGD, PZI projekti ( 1100 m2), 2006
  • Poslovna Stavba ACB Varda, Kozina, Slovenija, PGD, PZI projekti ( 130 m2), 2005
  • Poslovna Stavba SDC LM, Ljubljana, Slovenija, PGD, PZI projekti ( 7500 m2),2004
  • Poslovna Stavba UO Drnovo, Drnovo, Slovenija, PGD, PZI projekti ( 400 m2), 2003
 • Premostitveni objekti
  • Rekonstrukcija mostu Temenica, Trebnje, Slovenija, PZI projekt, 2016
  • AC Koper Lendava, 6/2 Trojane-Blagovica, Slovenija, Suša 6-9a ViaduKt, 2001
  • AC Koper Lendava, Slivnica-Pesnica, Slovenija, Pekel 10-3,4-7 Nadvoz
  • AC Koper Lendava, 7/1 Blagovica-Lukovica, Slovenija, 3-16 Ploščati prepust, 2001
  • AC Koper Lendava, 7/1 Blagovica-Lukovica, Slovenija, 3-17 Ploščati prepust, 2001
  • AC Koper Lendava, 7/1 Blagovica-Lukovica, Slovenija, 3-18 Ploščati prepust, 2001
  • AC Koper Lendava, 7/1 Blagovica-Lukovica, Slovenija, 5-1a Most, 2000
  • AC Koper Lendava, 7/1 Blagovica-Lukovica, Slovenija, 3-12 Ploščati prepust, 2000
  • AC Koper Lendava, 7/1 Blagovica-Lukovica, Slovenija, 3-19 Ploščati prepust, 2000
  • AC Koper Lendava, 7/1 Blagovica-Lukovica, Slovenija, 3-22 Ploščati prepust, 2000
  • AC Koper Lendava, 7/1 Blagovica-Lukovica, Slovenija, 3-24 Ploščati prepust, 2000
  • AC Koper Lendava, 7/1 Blagovica-Lukovica, Slovenija, 3-25 Ploščati prepust, 2000
  • AC Koper Lendava, 7/1 Blagovica-Lukovica, Slovenija, 3-26 Ploščati prepust, 2000
  • AC Koper Lendava, 7/1 Blagovica-Lukovica, Slovenija, 3-27 Ploščati prepust, 2000
  • AC Koper Lendava, 7/2 Lukovica-Šentjakob, Slovenija, 3-11 Ploščati prepust, 2000
  • AC Koper Lendava, 7/2 Blagovica-Lukovica, Slovenija, 3-12 Ploščati prepust, 2000
  • AC Koper Lendava, 7/2 Blagovica-Lukovica, Slovenija, 3-13 Ploščati prepust, 2000
  • AC Koper Lendava, 7/1 Blagovica-Lukovica, Slovenija, 3-7 Ploščati prepust, 2000
  • AC Koper Lendava, 7/1 Blagovica-Lukovica, Slovenija, 3-7a Ploščati prepust, 2000
  • AC Koper Lendava, 7/1 Blagovica-Lukovica, Slovenija, 3-8 Ploščati prepust, 2000
  • AC Koper Lendava, Klanec Srmin, Slovenija, 3-13 Podvoz, 2000
  • AC H-4 Razdrto – meja ITALIJA, Razdrto-Selo, Slovenija, 3-7/1 Podvoz, 2000
  • AC H-4 Razdrto – meja ITALIJA, Razdrto-Selo, Slovenija, 3-10/1 Podvoz, 2000
  • AC H-4 Razdrto – meja ITALIJA, Razdrto-Selo, Slovenija, 3-11/1 Podvoz, 2000
 • Stanovanjske stavbe
  • Hiša Anžlin, Dob, Slovenija, PGD/PZI projekt ( 400 m2), 2017
  • Hiša Novak, Višnja Gora, Slovenija, PGD projekt ( 350 m2), 2017
  • Hiša Janežič, Ivančna Gorica, Slovenija, PGD projekt ( 400 m2), 2017
  • Hiša Tomšič, Grosuplje, Slovenija, PGD projekt ( 300 m2), 2017
  • Hiša Gačnik, Krka, Slovenija, PGD projekt ( 250 m2), 2017
  • Hiša Plut, Krka, Slovenija, PGD projekt ( 350 m2), 2017
  • Hiša Nose, Struge, Slovenija, PGD projekt ( 250 m2), 2016
  • Hiša Cimermančič, Ivančna Gorica, Slovenija, PGD projekt ( 250 m2), 2016
  • Hiša Pirman, Grosuplje, Slovenija, PGD projekt ( 150 m2), 2016
  • Hiša Pretner - popotr. obnova, Soča, Slovenija, PGD/PZI projekti ( 290 m2), 2012-2016
  • Hiša Kocjančič, Ivancna Gorica, Slovenija, PGD projekt ( 550 m2), 2015
  • Hiša Osojnik, Višnja Gora, Slovenija, PGD projekt ( 120 m2), 2015
  • Hiša Desnica, Šenčur, Slovenija, PGD projekt ( 320 m2), 2015
  • Hiša Koščak, Grosuplje, Slovenija, PGD projekt ( 400 m2), 2015
  • Hiša Mrak, Turjak, Slovenija, expert report, 2015
  • Hiša Koželj, Turjak, Slovenija, PGD projekt ( 350 m2), 2015
  • Hiša Dirjec, Nova Gorica, Slovenija, PGD projekt ( 200 m2), 2015
  • Hiša Latin, Ljubljana, Slovenija, PZI projekt ( 100 m2), 2015
  • Hiša Trtnik, Rakitna, Slovenija, PGD projekt ( 360 m2), 2015
  • Hiša Zorč - popotr. obnova, Bovec, Slovenija, PGD, PZI projekti ( 350 m2), 2015
  • Hiša Šorli - popotr. obnova, Most na Soči, Slovenija, PGD, PZI projekti ( 300 m2), 2015
  • Hiša Šušteršič, Ivančna Gorica, Slovenija, PGD projekt ( 300 m2), 2014
  • Hiša Erjavec, Grosuplje, Slovenija, PGD projekt ( 200 m2), 2014
  • Hiša Bradač, Ivančna Gorica, Slovenija, PGD projekt ( 250 m2), 2014
  • Hiša Ivan, Grosuplje, Slovenija, PGD projekt ( 300 m2), 2014
  • Hiša Mandelj, Ivančna Gorica, Slovenija, PGD projekt ( 250 m2), 2014
  • Hiša Šinkovec, Krka, Slovenija, PGD projekt ( 400 m2), 2014
  • Hiša Hočevar, Krka, Slovenija, PGD projekt ( 100 m2), 2014
  • Hiša Kastelic, Dobrepolje, Slovenija, PGD projekt ( 450 m2), 2014
  • Hiša Štrus, Šentvid pri Stični, Slovenija, PGD projekt ( 450 m2), 2014
  • Hiša Kalar, Krka, Slovenija, PGD projekt ( 300 m2), 2014
  • Hiša Debeljak, Ljubljana, Slovenija, PGD projekt ( 400 m2), 2014
  • Hiša Hribar, Ljubljana, Slovenija, PZI projekt ( 460 m2), 2014
  • Hiša Vitez - popotr. obnova, Bovec, Slovenija, PGD, PZI projekti ( 350 m2), 2013
  • Hiša Šorli - popotr. obnova, Most na Soči, Slovenija, IDZ projekti ( 250 m2), 2013
  • Hiša Radoš, Grosuplje, Slovenija, PGD projekt( 420 m2), 2013
  • Hiša Rogelj, Ivančna Gorica, Slovenija, PGD projekt( 350 m2), 2013
  • Hiša Strah, Krka, Slovenija, PGD projekt( 350 m2), 2013
  • Hiša Triplan, Ljubljana, Slovenija, PGD/PZI projekti( 350 m2), 2013
  • Hiša Vučič - popotr. obnova, Bovec, Slovenija, PGD, PZI projekti ( 170 m2), 2013
  • Hiša Energoplan, Ljubljana, Slovenija, PZI projekt ( 650 m2), 2013
  • Hiša Drežnica - popotr. obnova, Kobarid, Slovenija, PGD, PZI projekti ( 360 m2), 2013
  • Hiša Kot 95 - popotr. obnova, Bovec, Slovenija, PGD, PZI projekti ( 160 m2), 2013
  • Hiša Kneške Ravne 9 - popotr. obnova, Most na Soči, Slovenija, IDZ projekt ( 250 m2), 2013
  • Hiša Čezsoča 56 - popotr. obnova, Bovec, Slovenija, PGD, PZI projekti ( 360 m2), 2013
  • Hiša Koren - popotr. obnova, Kobarid, Slovenija, PGD, PZI projekti ( 490 m2), 2012
  • Hiša Skubin - popotr. obnova, Kobarid, Slovenija, PGD, PZI projekti ( 180 m2), 2012
  • Hiša Kravanja - popotr. obnova, Bovec, Slovenija, PGD, PZI projekti ( 230 m2), 2012
  • Hiša Pretner - popotr. obnova, Soča, Slovenija, PGD, PZI projekti ( 250 m2), 2012
  • Hiša Ivančič - popotr. obnova, Bovec, Slovenija, IDZ projekt ( 170 m2), 2012
  • Hiša Černič, Trebeljevo, Slovenija, PGD projekt( 200 m2), 2011
  • Hiša Šircelj, Struge, Slovenija, PGD projekt( 360 m2), 2011
  • Hiša Knep, Grosuplje, Slovenija, PGD projekt( 430 m2), 2011
  • Hiša Ogorevc, Šentvid pri Stični, Slovenija, PGD projekt( 200 m2), 2011
  • Hiša Laurenčič - popotr. obnova, Srpenica, Slovenija, IDZ projekt ( 185 m2), 2010
  • Hiša Drole - popotr. obnova, Kobarid, Slovenija, IDZ projekt ( 180 m2), 2010
  • Hiša Rakušček - popotr. obnova, Kobarid, Slovenija, PGD, PZI projekti ( 250 m2), 2010
  • Hiša Kravanja - popotr. obnova, Bovec, Slovenija, PGD, PZI projekti ( 180 m2), 2010
  • Hiša Petrovič - popotr. obnova, Bovec, Slovenija, PGD, PZI projekti ( 300 m2), 2010
  • Hiša Skubin - popotr. obnova, Kobarid, Slovenija, IDZ projekt( 180 m2), 2010
  • Hiša Rode, Brezovica pri Ljubljani, Slovenija, PGD, PZI projekti( 580 m2), 2010
  • Hiša Baumgartner, Ježica, Ljubljana, Slovenija, PGD, PZI projekti 300 m2), 2010
  • Hiša Mehle, Grosuplje, Slovenija, PGD projekt( 510 m2), 2010
  • Hiša Kandus, Krka, Slovenija, PGD projekt( 400 m2), 2010
  • Hiša Žičkar, Višnja gora, Slovenija, PGD projekt( 200 m2), 2010
  • Hiša Urbančič, Zagradec, Slovenija, PGD projekt( 270 m2), 2010
  • Hiša Glavan, Krka, Slovenija, PGD projekt( 290 m2), 2010
  • Hiša Mihičinac, Grosuplje, Slovenija, PGD projekt( 310 m2), 2010
  • Hiša Zorč - popotr. obnova, Bovec, Slovenija, IDZ projekt( 470 m2), 2009
  • Hiša Komac - popotr. obnova, Bovec, Slovenija, PGD, PZI projekti( 180 m2), 2009
  • Hiša Crnič - popotr. obnova, Bovec, Slovenija, PGD, PZI projekti( 200 m2), 2009
  • Hiša Mlekuž - popotr. obnova, Bovec, Slovenija, PGD, PZI projekti( 280 m2), 2009
  • Hiša Rakušček - popotr. obnova, Kobarid, Slovenija, PGD, PZI projekti( 165 m2), 2009
  • Hiša Trata, Ljubljana, Slovenija, PGD, PZI projekti( 420 m2), 2008
  • Hiša Žalec, Žalec, Slovenija, PGD projekt( 270 m2), 2008
  • Hiša Brežice, Brežice, Slovenija, PGD projekt( 400 m2), 2008
  • Hiša Trnovec, Polhov Gradec, Slovenija, PGD projekt( 480 m2), 2007
  • Hiša Mlekuž - popotr. obnova, Bovec, Slovenija, IP, PGD, PZI projekti( 360 m2), 2006
  • Hiša Jojič, Bovec, Slovenija, IP, PGD, PZI projekti( 260 m2), 2006
  • Hiša Mrdjen, Smlednik, Slovenija, PGD, PZI projekti( 450 m2), 2006
  • Hiša Bizjak - popotr. obnova, Bovec, Slovenija, IP, PGD, PZI projekti( 150 m2), 2005
  • Hiša Kolenc - popotr. obnova, Bovec, Slovenija, IP, PGD, PZI projekti( 300 m2), 2005
  • Hiša Zekiri - popotr. obnova, Bovec, Slovenija, IP, PGD, PZI projekti( 160 m2), 2005
  • Hiša Mlekuž - popotr. obnova, Bovec, Slovenija, IP, PGD, PZI projekti( 390 m2), 2005
  • Hiša Kravanja - popotr. obnova, Bovec, Slovenija, IP, PGD, PZI projekti( 360 m2), 2005
  • Hiša Hočevar, Ambrus, Slovenija, PGD projekt( 250 m2), 2005
  • Hiša Kal-Koritnica - popotr. obnova, Koritnica, Slovenija, PGD projekt( 270 m2), 2003
 • Šolski objekti
  • Vrtec Medvode, Medvode, Slovenija, PZI, PID projekti( 400 m2), 2015
  • Vrtec Medvode, Medvode, Slovenija, Strokovno poročilo, 2015
  • Knjižnica Medvode - energetska sanacija, Medvode, Slovenija, Strokovno poročilo, 2013
  • Osnovna šola Pirniče - energetska sanacija, Pirniče, Slovenija, Strokovno poročilo, 2013
  • Gimnazija Bežigrad - Prizidek mednarodne šole, Ljubljana, Slovenija, IDP projekt( 1500 m2), 2012
  • Vrtec Medvode - prizidek, Slovenija, PGD, PZI projekti( 150 m2), 2011
  • Knjižnica ekonomske fakultete v Ljubljani, Slovenija, revizija PGD projekta( 2200 m2), 2011
  • Gimnazija Bežigrad - energetska sanacija, Ljubljana, Slovenija, IDZ projekt( 3800 m2), 2011
  • Srednja šola tehničnih strok, Ljubljana, Slovenija, IDP projekt( 4350 m2), 2011
  • Vrtec osnovne šole Sora, Medvode, Slovenija, PGD, PZI projekti( 180 m2), 2010
  • Požarno stopnišče Gimnazije Bežigrad v Ljubljani, Slovenija, PGD, PZI projekti ( 65 m2), 2010
  • Študentski dom, Nova Gorica, Slovenija, IDP, PGD, PZI projekti( 5500 m2), 2010
  • Dvorana fakultete za šport v Ljubljani - rekonstrukcija, Slovenija, PZI( 110 m2), 2009
  • Podružnična osnovna šola Kopanj, Kopanj, Slovenija, PGD, PZI projekti( 690 m2), 2009
  • Prizidek fakultete za šport, Ljubljana, Slovenija, PGD, PZI projekti( 250 m2), 2008
  • Vrtec PINGVIN, Kamnik, Slovenija, PGD projekt( 780 m2), 2007
  • Prizidek osnovne šole Hrastnik, Hrastnik, Slovenija, PGD, PZI projekti( 380 m2), 2004
  • Prizidek osnovne šole Mozirje, Mozirje, Slovenija, PGD, PZI projekti( 160 m2), 2004
  • Dvojezična srednja šola Lendava, Lendava, Slovenija, PGD, PZI projekti( 6700 m2), 2003
  • Prizidek osnovne šole Smlednik, Smlednik, Slovenija, PGD, PZI projekti( 640 m2), 2003
  • Prizidek osnovne šole Pirniče, Pirniče, Slovenija, PGD, PZI projekti( 590 m2), 2002
  • Prizidek osnovne šole Preska, Preska, Slovenija, PGD, PZI projekti( 320 m2), 2002
  • Prizidek osnovne šole Svetje, Svetje, Slovenija, PGD projekt( 360 m2), 2002
 • Trgovski centri
  • Distribucijsko skladišče HOFER, Želodnik, Slovenija, Strokovno poročilo, 2015
  • Distribucijsko skladišče HOFER, Želodnik, Slovenija, Strokovno poročilo, 2014
  • Trgovski park Supernova Koper, Koper, Slovenija, PGD, PZI projekti ( 840 m2), 2012
  • Distribucijsko skladišče HOFER Fotovoltaika, Želodnik, Slovenija, Strokovno poročilo, 2011
  • Distribucijsko skladišče HOFER, Želodnik, Slovenija, PGD, PZI projekti ( 56000 m2), 2006
  • Visokoregalno skladišče Moste, Komenda, Slovenija, PGD, PZI projekti ( 2500 m2), 2005
 • Večstanovanjske stavbe
  • Posebni socialni zavod PRIZMA, Ponikve, Slovenija, PZI projekt ( 3000 m2), 2017
  • Stanovanjska zazidava Brdo Kokrica - Faza A, Kokrica, Slovenija, PZI projekt ( 2500 m2), 2017
  • Prizidek večstanovanjske stavbe, Poljcane, Slovenija, PZI projekt ( 150 m2), 2016
  • Večstanovanjski objekt Kozara, Gornja Radgona, Slovenija, PZI projekt( 3600 m2), 2015
  • Večstanovanjski objekt Energogroup, Vipavska, Ljubljana, Slovenija, PZI projekt( 840 m2), 2013
  • Stanovanjska zazidava Brdo Kokrica - spr., Kokrica, Slovenija, PGD projekt ( 5950 m2), 2012
  • Terasasti bloki v Kosezah, Ljubljana, Slovenija, strokovno poročilo, 2011
  • Stanovanjska zazidava Brdo Kokrica, Kokrica, Slovenija, PGD projekt ( 5950 m2), 2010
  • Večstanovanjski objekt Črnuče, Ljubljana-Črnuče, Slovenija, PGD projekt( 870 m2), 2007
  • Dom upokojencev Dr.F.Berglja, Jesenice, Slovenija, PGD projekt( 312 m2), 2005
  • Posebni socialni zavod PRIZMA, Ponikve, Slovenija, IP, PGD, PZI projekti( 3100 m2), 2004
  • Večstanovanjski objekt Dardi, Ljubljana, Slovenija, PGD, PZI projekti( 320 m2), 2004
  • Večstanovanjski objekt Hrpelje, Hrpelje, Slovenija, PGD projekt( 1900 m2), 2003
 • Verski objekti
  • Župnišče, Velike Lašče, Slovenija, PGD, PZI, PID projekti( 250 m2), 2012-2016
  • Spomenik Šmarje, Grosuplje, Slovenija, PZI projekt( 30 m2), 2014
  • Narodna galerija, Ljubljana, Slovenija, Poročilo o požarni odpornosti, 2014
 • Zdravstveni objekti
  • Onkološki inštitut, Ljubljana, Slovenija, Strokovno poročilo, 2015
  • Klinika Domžale, Domžale, Slovenija, PGD projekt( 9600 m2), 2004

Primož Kvaternik

Primož Kvaternik

univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, IZS G-2064

EMail:Primoz.Kvaternik@grsoft.eu, GSM: +386 41 674925


Pooblaščeni inženir

s pristojnostmi:

• odgovorni projektant načrtov gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte

• odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte

• odgovorni revident načrtov gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte

• odgovorni nadzornik za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte


Pooblaščeni revident

Odgovorni revident načrtov gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte.


Članstvo

Inženirska zbornica Slovenije


Ker...

smo kakovostni

smo točni

smo konkurenčni

smo učinkoviti

smo prilagodljivi

imamo ogromno znanja

smo pravi naslov za vse

imamo izkušnje

imamo široko mrežo partnerjev na vseh področjih

skrbimo za stalno strokovno izobraževanje

projektiramo v skladu s standardi EUROCODE


ponujamo celovite rešitve

imamo dolgoletne izkušnje

imamo stalne strokovne sodelavce

izdelujemo 3D BIM modele konstrukcij

poskrbimo za odpravo kolizij v 3D modelih

delujemo mednarodno

varno hranimo podatke

smo ekonomični

sodelujemo pri popotresnih obnovah

razvijamo lastno programsko opremo

pri delu uporabljamo najnovejšo tehnologijo

GRSOFT Inženirski Biro

Nova vas pri Mokricah 36
8261 Jesenice na Dolenjskem, SLOVENIA

Kontakt

E-mail

Telefon

 • Tel: +386 1 756 5851
 • Fax: +386 1 756 5852
 • Mob: +386 41 674 925

Video

Kako do nas

Book
Quality

Facebook Twitter Tumblr LinkedIn Pinterest   YouTube

 

©2020 GRSOFT Podjetje za Projektiranje P.K.s.p. Vse pravice pridržane.

Nazaj na vrh