GrSoft
  • Naša vizija

Kvaliteta

Na podlagi dolgoletnih izkušenj, temeljitega poznavanja sodobnih Evropskih standardov, stalnega strokovnega izobraževanja ter visokih etičnih načel profesionalnega vedenja zagotavljamo naročniku kakovostne in inovativne rešitve. Smo prilagodljivi in znamo prisluhniti željam oz. posebnim zahtevam naročnika in se zavedamo zahtev globalnega tržišča, zato lahko delujemo tudi mednarodno.


Tehnologija

Pri svojem delu uporabljamo najnovejše tehnologije in inovativne pristope, za kar je seveda potrebno nenehno izobraževanje. V zadnjih letih se posvečamo predvsem 3D modeliranju konstrukcij, tako da vedno izdelamo 3D model konstrukcije, kjer se takoj pokažejo vse neskladnosti, ker popolnoma obvladujemo 3D konstrukcijo objekta tako, kot je dejansko ko je zgrajena.

Pomemben dejavnik pri našem delu je tudi varna dolgotrajna hramba podatkov. Tako so vsi naši projekti shranjeni v dveh kopijah.

Zanesljivost zagotavljamo tudi z zadostno količino računalniške opreme; morebitna okvara nas ne ovira pri delu ter doslednem spoštovanju časovnih rokov.


Celostna ponudba

Projektivni biro: izdelamo kompletno PZI / PID dokumentacijo gradbenih konstrukcij - statični izračun, pozicijski načrti, armaturni načrti, delavniški načrti jeklenih oz. lesenih konstrukcij. Poskrbimo tudi za projektantski nadzor nad izvedbo, tako da zagotovimo implementacijo projektnih rešitev na gradbišču.


Razvoj lastnih IT aplikacij

S pojavom sodobnih Evropskih predpisov EUROCODE, si projektiranja brez dodatnih znanj za razvoj lastnih IT rešitev ni mogoče več predstavljati. V podjetju imamo razvito lastno programsko opremo tako za izračun potresne odpornosti zidanih stavb, kakor tudi za oceno požarne odpornosti jeklenih konstrukcij. Imamo znanja, da rešimo kakršen koli tehničen izziv z uporabo lastne programske opreme.

BIM Modeliranje

Izdelava digitalnega 3D informacijskega modela konstrukcije omogoča nov pristop pri projektiranju, saj model predstavlja digitalno kopijo dejanske konstrukcije zgradbe, preden je le ta zgrajena v fizični obliki. BIM podmodel gradbenih konstrukcij mora biti usklajen z arhitektonskim podmodelom zgradbe in ostalimi potrebnimi podmodeli zgradbe( instalacije, prezračevanje, kanaalizacija, itd.), zato je nujna koordinacija BIM podmodelov zaradi kolizij oz. implementacija izvedbenega plana BEP.

Sodelujemo z arhitekturnimi biroji na podlagi Open BIM pristopa, kjer so posamezni deli BIM-a izdelani z različnimi programskimi orodji, izmenjava informacij poteka preko ustreznega skupnega informacijskega okolja CDE.

BIM MODELIRANJE

Izdelava informacijskega modela konstrukcije omogoča nov pristop pri projektiranju. Nudimo izdelavo BIM podmodelov konstrukcije, koordinacijo, odpravo kolizij in implementacijo izvedbenega plana.

VEDNO PRAVI NASLOV

Karkoli v zvezi z gradnjo potrebujete, smo mi vedno pravi naslov! Zagotavljamo kakovostne in inovativne rešitve.

GRSOFT Podjetje za projektiranje

Mirna pot 9, Dragomer
1351 Brezovica pri Ljubljani

Kontakt

E-mail

Telefon

  • Tel: +386 1 756 5851
  • Fax: +386 1 756 5852
  • Mob: +386 41 674 925

Video

Kako do nas

©2020 GRSOFT Podjetje za Projektiranje P.K.s.p. Vse pravice pridržane.

Nazaj na vrh