GrSoft
  • Požarna varnost

Analiza

Požarna varnost oz. odpornost gradbene konstrukcije pomeni sposobnost konstrukcije, ki je izpostavljena požaru, da ustrezen čas ohranja svojo nosilnost. Poznavanje točne vrednosti, koliko časa konstrukcija ohranja svojo nosilnost, je ključnega pomena pri projektiranju požarne varnosti v stavbah.


Požarna varnost

Izračun

Izdelujemo izračun požarne odpornosti nezaščitene konstrukcije, ob upoštevanju dejanskega materialno tehničnega stanja konstrukcije, izpostavljene toplotnemu vplivu oziroma požarni obremenitvi. V skladu z Evropskimi predpisi za požarno odporno projektiranje EUROCODE vam izračunamo kritično temperaturo; to je temperaturo, do katere konstrukcija ohranja svojo nosilnost in dodatna požarna zaščita ni potrebna.


Svetovanje pri izbiri

V kolikor se pokaže, da je kritična temperatura prenizka in ne zagotavlja zahtevane požarne odpornosti je evidentno, da sama konstrukcija zahtevane požarne obremenitve ni sposobna prevzeti in potrebuje dodatno požarno zaščito. Tu je potrebno poleg poznavanja nosilnosti gradbenih konstrukcij oz. statike tudi znanje s področja požarnega inženirstva in dinamike posameznih faz razvoja požara (izbruh požara, faza segrevanja in faza ohlajevanja).


Prihranek z optimizacijo

V nekaterih državah se požarna varnost oz. odpornost konstrukcije eksplicitno ne preverja, temveč se vzame privzeta vrednost kritične temperature (npr. Nemčija 500C, Srbija pa celo samo 400C). Slednje lahko pomeni, da je kritična temperatura nad to vrednostjo, kar pomeni, da imamo požarno zaščito, ki je predimenzionirana ter kot taka neekonomična. Lahko pa se zgodi, da je kritična temperatura pod to vrednostjo, kar pa pomeni, da nimamo požarne zaščite in je nosilnost konstrukcije v požaru prenizka, da bi omogočala varno evakuacijo kakor tudi gašenje in reševanje. Optimizacija požarne odpornosti je ključnega pomena.

ISO Krivulja


PRIHRANEK

1. Računsko dokazovanje požarne odpornosti nosilnih gradbenih konstrukcij v skladu z EUROCODE standardi

2. V kolikor dejanska požarna odpornost gradbenih konstrukcij ne ustreza zahtevam, nudimo svetovanje o najustreznejši ter predvsem najbolj optimalni požarni zaščiti

GRSOFT Podjetje za projektiranje

Mirna pot 9, Dragomer
1351 Brezovica pri Ljubljani

Kontakt

E-mail

Telefon

  • Tel: +386 1 756 5851
  • Fax: +386 1 756 5852
  • Mob: +386 41 674 925

Video

Kako do nas

©2020 GRSOFT Podjetje za Projektiranje P.K.s.p. Vse pravice pridržane.

Nazaj na vrh