GrSoft
  • Sodobne lesene konstrukcije

Zasnova

Projektiramo potresno odporne lesene konstrukcije, ki zadostijo tudi vsem zahtevam mehanske odpornosti in stabilnosti objektov. Za take lesene konstrukcije je obvezna uporaba posebnih spojnih sredstev, ki zagotavljajo ustrezno duktilnost konstrukcij oz. sposobnost prevzemanja potresne obtežbe na način, ki zagotavlja minimalno poškodovanost objekta v primeru potresa.


Nadzidava Nadzidava 2 etaži Delavnica Novogradnja

Les kot gradbeni material

Les je nehomogen naraven material, ki ima v različnih smereh različne lastnosti. Mehanske lastnosti lesa so močno odvisne od vlage, zato mora biti les pred vgradnjo ustrezno suh na predvideno vlažnost, glede na razred nosilnosti. Les lahko uporabljamo v različnih oblikah. Poznamo rezan les, enosmerno lepljen les KVH, križno lepljen les KLH, OSB plošče itd. Les ima visoko estetsko vrednost, je prijeten na dotik, ima veliko nosilnost glede na lastno težo, vlažnost pa lahko bistveno zmanjša njegovo nosilnost oz. vpliva na trajnost lesenih konstrukcij.


Potresna odpornost

Leseni objekti so v primerjavi z AB in jeklenimi precej lažji, zato imajo tudi manjšo maso in s tem posledično potresne sile. Ne glede na to, da ima les visoko razmerje med nosilnostjo in prostorninsko maso, je potrebno za zagotovitev potresne odpornosti v skladu s sodobnimi Evropskimi predpisi EUROCODE 8 zagotoviti tudi ustrezno horizontalno togost lesenih konstrukcij in nenazadnje tudi zahtevano duktilnost, to je sposobnost lesene konstrukcije za porabljanje potresne energije na ustreznih mestih in s tem omejitve horizontalnih deformacij konstrukcije oz. omejitvi poškodb.

Za doseganje horizontalne togosti mora imeti lesena konstrukcija ustrezne konstrukcijske sisteme, ki zagotavljajo s svojimi dimenzijami in kvaliteto lesa zahtevane vrednosti po predpisih:
- skeletni sistemi stebrov in nosilcev z lesenimi oz. jeklenimi diagonalami
- sistem panelnih sten lesenih okvirjev z žebljanimi obložnimi ploščami
- sistem KLH stenskih elementov in plošč

Za doseganje duktilnosti pa morajo biti ploskovni elementi ustrezno sidrani z jeklenimi spojnimi sredstvi.


ENERGETSKI

INDUSTRIJSKI

ŠOLSKI

ZDRAVSTVENI

O B J E K T I

POSLOVNO - TRG.

STANOVANJSKI

VEČSTANOVANJSKI

PREMOSTITVENI

O B J E K T I

GRSOFT Podjetje za projektiranje

Mirna pot 9, Dragomer
1351 Brezovica pri Ljubljani

Kontakt

E-mail

Telefon

  • Tel: +386 1 756 5851
  • Fax: +386 1 756 5852
  • Mob: +386 41 674 925

Video

Kako do nas

©2020 GRSOFT Podjetje za Projektiranje P.K.s.p. Vse pravice pridržane.

Nazaj na vrh